PDF Tisk Email

Kdo může žádat

 

Program je určen vlastníkům rodinných domů.

 

Program je určen:

  • vlastník popřípadě spoluvlastník rodinného domu
  • stavebník rodinného domu (v případě podpory novostaveb v oblasti B)

 

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která podléhá daňové povinnosti podle zákona o dani z nemovitosti podle zákona o dani z nemovitosti 338 / 1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podpora nebude poskytnuta v případě, má – li žadatel vůči orgánům veřejné zprávy nevypořádané závazky po splatnosti. Bezdlužnost vůči orgánům veřejné zprávy doloží žadatel formou čestného prohlášení při podání žádosti o podporu.

 

Typy žadatelů :

  • fyzické osoby nepodnikající
  • fyzické osoby podnikající
  • právnické osoby