PDF Tisk Email

Procesní průběh žádosti

 

1) Výběr projektanta a energetického specialisty, kteří vypracují odborný posudek (projektová dokumentace + energetický posudek)

 

2) Evidence žádosti prostřednictvím internetového rozhraní

 

3) Do 5 kalendářních dnů ode dne evidence doručit požadované dokumenty na KP SFŽP

 

4) Kontrola úplnosti a formální správnosti

 

5) Případná výzva a doplnění dokumentů v přiměřené lhůtě

 

6) Specifická kontrola (kontrola správnosti a splnění podmínek Programu)

 

7) Případná výzva a doplnění dokumentů v přiměřené lhůtě

 

8) Projednání a akceptace žádosti

 

9) Žadatel obdrží akceptační dopis (stanovuje podmínky a termín pro doložení dokumentů):

oblast podpory A – 18 měsíců

oblast podpory B – 24 měsíců

oblast podpory C – 9 měsíců

 

10) Doložení dokladů prokazující řádnou realizaci (Směrnice MŽP č. 1/2014, Příloha č. II/7)

 

11) Případná výzva a oprava dokumentů v přiměřené lhůtě

 

12) Vydání Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 

13) Dotace je vyplacena na Váš bankovní účet uvedený v žádosti o podporu, a to zpravidla do 3 týdnů od vydání Registrace a rozhodnutí. U žádostí podaných po realizaci opatření přibližně za 9 týdnů od podání žádosti.

 

Provedeme Vás úskalím dotační agendy, kontaktujte nás.